top of page
Business Presentation

AWARENESS

הגורם האנושי מהווה את החוליה החלשה ביותר בשרשרת האבטחה.
חברתנו מתמחה במתן פתרונות מודעות לצורך חיזוק והגברת מודעות בקרב עובדים באמצעות בניית תכניות מודעות ייעודיות, תכני המודעות מותאמים לכלל הדרגים כולל דרג הנהלה בכירה (C-Suite)
ומפולחים עפ"י קהלי יעד ואוכלוסיות בתוך הארגון.


שירותי המודעות כוללים בין היתר:

תרגילי מודעות

לומדות אבטחת מידע

הדרכות מודעות לאוכלוסיות ייעודיות

מגזין אבטחת מידע וסייבר

קיט מודעות – כרזות, שומרי מסך, באנרים וכו'.

חוברות הסברה

ועוד. 

Learn More
bottom of page