top of page
Data protection Cyber Security Privacy Business Internet Technology Concept.jpg

אבטחת מידע והגנת הסייבר

 • שירותי ממונה אבטחת מידע (Ciso as a service) / אחראי אבטחת מידע במיקור חוץ – שירותי מומחה הכולל ליווי שוטף של הלקוח ונותן מענה לדרישה למינוי ממונה אבטחת מידע, שתפקידו לנהל את כל תחום אבטחת המידע והגנת הפרטיות בארגון.
  כתיבת מסמכי אסטרטגיית אבטחת מידע והגנת הסייבר, מדיניות ועוד. 

 • עריכת סקרי סיכונים ובקרת אבטחת מידע – בחינת כלל נכסי המידע בארגון, תשתיות המחשוב והמערכות השונות במטרה לזהות את כל הפערים הקיימים אל מול דרישות החוק כמו גם אל מול הBest Practice בתחום אבטחת מידע והגנת הסייבר.

 • התאמת פתרונות וסגירת פערים – על בסיס ממצאי הסקר אנו מתאימים ללקוח את הפתרונות הנכונים והמתאימים לארגון (Tailor Made), אנו מלווים את הלקוח עד לסגירת הפערים. חלק מהפתרונות שאנו מציעים ללקוחותינו: ​

  • הגנה על תחנות קצה (EDR) ​- End Point Security

  • הגנה רשתית - Network Security 

  • שירותי מודיעין סייבר - Cyber Intelligence 

  • גלישה מאובטחת - Secure Gateway

  • הגנה על ערוץ המייל - E-Mail Security

 • הערכת מצב קבועה של רמת אבטחת המידע בארגון - הכנסת כלים אוטומטים הבודקים את עמידות מערכות ההגנה השונות בכל סוגי ההתקפות מבוססות MITRE ATT&CK®

 • נהלים - כתיבת והטמעת נהלי אבטחת מידע – כתיבת נהלים מסודרים בכל התחומים אבטחת המידע, אנו מתאימים את הנהלים לאופן פעילות הארגון, ומלווים את הלקוח עד להטמעתם.

 • הגנת הפרטיות - שיתוף פעולה עם Data Watch - איגוד של 15 משרדי עורכי דין בפריסה ארצית, צוות יועצות ויועצים הכולל משפטנים, רואה חשבון וטכנולוגים המתמחים בכתיבת נהלי אבטחת מידע ופרטיות, הכנת הארגון בהתאם לדרישות החוק ולביקורת הרשות להגנת פרטיות.

  צוותי המומחים שלנו בעל ניסיון של עשרות שנים בייעוץ, הטמעה, ותחזוקה של מוצרי אבטחת מידע
  שירותי הייעוץ יכולים לסייע בתחזוקת ושיפור רמת ההגנה הקיימת על הארגון, לעודד חדשנות והתפתחות טכנולוגית ולא פחות חשוב לתרום לייעול ההוצאות הכספיות על תחזוקת תשתיות המחשוב.

bottom of page