top of page

GRC

שירותי ה-GRC בחברתנו מתחלקים לשלושה תחומים:

Meeting
Checklist

ניהול סיכונים

כחלק משירותינו, אנו מציעים פתרונות שונים לניהול והערכת סיכונים שמותאמת לכל ארגון באופי אישי.
בין היתר, מיפוי תהליכים עסקיים, מיפוי נכסים, הערכת סיכון למערכות ותהליכים עסקיים ועוד.
כמו כן, חברתנו מתמחה בזיהוי תרחישי סייבר, הערכת סיכוני סייבר ארגוניים ועוד.

רגולוציה ציות וביקורת

תחום אבטחת המידע רווי ברגולציות וחוקים שמשתנים בין מדינות ובין תחומי עסוק שונים.  
צוותי המומחים שלנו מתמחים במעקב תמידי אחר תקנות וחוקים הנוגעים להגנת הסייבר ומתפרסמים מעת לעת.
במסגרת שירותינו אנו מספקים שירותי הערכת פערים אל מול דרישות ציות, בנייה והטמעה של מתודולוגיית ארגוניות,
ליווי במסגרת הטמעה ויישום של תקנים בינלאומיים עד לשלב קבלת התעודה וכן תחזוקה שוטפת, יישום בקרות, בניית תכניות עבודה, הגדרת מטרות ויעדים, הגדרת מדדים, כתיבת והטמעת נהלים, בקרה אחר אכיפה של דרישות רגולטוריות וכו'.

צוותי המומחים שלנו מתמחים בין היתר בהטמעת הוראות רגולטוריות במגזר הפיננסי (בנקאות, ביטוח, שוק ההון וכו') 
הטמעת תקנים בינלאומיים ( ISO27XXX, GDPR, SOX) וכן תקנות הגנת הפרטיות הישראליות. 

Chained Door

שרשרת אספקה

שרשרת האספקה הארגונית מהווה מקור אטרקטיבי למתקפות סייבר.
חברתנו מתמחה בהטמעת מתודולוגיות לניהול ספקים בתחום שרשרת האספקה הכוללות בין היתר,
הגדרת סוגי ספקים, הגדרת קריטריונים למיפוי ספקים מהותיים, הגדרת בקרות חוזיות וטכנולוגיות,
בחינה של הסכמים בתחום אבטחת המידע, הגדרת נהלים בתחום שרשרת האספקה ועוד.

bottom of page